Sale

ECLAIR

€995.00

€498.00

EVRY

€750.00

€375.00

EVRY

€750.00

€375.00

LILAS

€595.00

€298.00

LILAS LEO

€595.00

€298.00

HARMONY PLEXI

€695.00

€348.00

PRIS

€750.00

€375.00

PRIS

€750.00

€375.00

LAILA

€795.00

€398.00

LAILA

€795.00

€398.00

NEW BETTY LEO

€750.00

€375.00

NEW BETTY

€750.00

€375.00

NEW BETTY

€750.00

€375.00

DAILA

€995.00

€498.00

DAILA

€995.00

€498.00

DAILA

€995.00

€498.00

FLAMINIA

€495.00

€248.00

FLAMINIA

€495.00

€248.00

MUSA

€750.00

€375.00

MUSA

€750.00

€375.00

MUSA

€750.00

€375.00

MUSA

€750.00

€375.00

BORDEAUX

€650.00

€325.00

BORDEAUX

€650.00

€325.00

CECILIA

€450.00

€225.00

CECILIA BUCKLE

€595.00

€298.00

CECILIA BUCKLE

€595.00

€298.00

CECILIA BUCKLE

€595.00

€298.00

ALEXANDRA

€595.00

€298.00

CROISETTE CRYSTAL 50

€650.00

€390.00

VIOLAINE

€625.00

€313.00

NANTES

€895.00

€448.00

FONTEYN

€795.00

€398.00

VENERE

€1,495.00

€748.00

AMIRA

€1,495.00

€748.00

AMIRA

€1,495.00

€748.00

NIMES

€625.00

€313.00

NIMES

€625.00

€313.00

CLETA

€625.00

€313.00

CLETA

€625.00

€313.00

GENTILLE

€495.00

€248.00

GENTILLE

€495.00

€248.00

RING PLEXI

€475.00

€238.00

RING PLEXI

€475.00

€238.00

RING PLEXI

€475.00

€238.00

RING SEAHORSE

€550.00

€275.00

RING SEAHORSE

€550.00

€275.00

RING SEAHORSE

€550.00

€275.00

ADELIA VINYL

€560.00

€280.00

BRETT ZIP

€350.00

€175.00

BRETT ZIP

€350.00

€175.00

BRETT ZIP

€350.00

€175.00

BRETT

€295.00

€148.00

BRETT

€295.00

€148.00

BRETT

€295.00

€148.00

BRETT

€350.00

€175.00

BRETT

€295.00

€148.00

BRETT

€295.00

€148.00

JOLANDA

€850.00

€425.00

JOLANDA WINTER

€695.00

€348.00

JOLANDA WINTER

€695.00

€348.00

FURRY HER

€795.00

€398.00

DIMITRA

€795.00

€398.00

SWANILDA

€750.00

€375.00

SWANILDA

€750.00

€375.00

SAVARIN

€625.00

€313.00

DOMITILLE

€395.00

€198.00

DOMITILLE

€450.00

€225.00

G-DALILA

€650.00

€325.00

G-DALILA

€650.00

€325.00

LUMINEUX

€895.00

€448.00

LUMINEUX

€895.00

€448.00

DALILA CUP

€695.00

€348.00

MALICK

€750.00

€375.00

MALICK CRYSTAL

€1,195.00

€598.00

URBAN BIKER

€995.00

€498.00

DETROIT

€950.00

€475.00

THORA

€895.00

€448.00

THORA

€895.00

€448.00

PHILLIS

€895.00

€448.00

PHILLIS

€895.00

€448.00

APOCALYPSE ZIP

€850.00

€425.00

APOCALYPSE

€950.00

€475.00

REXANA

€950.00

€475.00

ROMEY

€1,150.00

€575.00

ROMEY

€1,150.00

€575.00

APOCALYPSE CHAIN

€1,095.00

€548.00

APOCALYPSE GLOSS

€895.00

€448.00

APOCALYPSE GLOSS

€895.00

€448.00

MUSA ANKLE

€895.00

€448.00

MUSA ANKLE

€895.00

€448.00

TONIX

€695.00

€348.00

TONIX

€695.00

€348.00

TONIX

€695.00

€348.00

TONIX WINTER

€995.00

€498.00

TONIX WINTER

€995.00

€498.00

KASSY

€995.00

€498.00

MORGANA

€895.00

€448.00

MORGANA LEO

€895.00

€448.00

DAPHNé

€1,095.00

€548.00

LIZA BICOLOR

€1,195.00

€717.00

LIZA BICOLOR

€1,195.00

€717.00

RAYMONDA

€895.00

€448.00

AMETISTA

€795.00

€398.00

ARLES

€995.00

€498.00

PRISCA

€1,395.00

€698.00

AMETISTA

€795.00

€398.00

VIOLAINE ANKLE

€850.00

€425.00

MORGANA

€795.00

€477.00

VIOLAINE EXTRA

€1,450.00

€725.00

CRUDELIA

€1,300.00

€650.00

KATE GLOSS

€1,150.00

€575.00

APOCALYPSE EXTRA

€1,150.00

€690.00

NIDIR

€695.00

€452.00

APOCALYPSE TREK

€850.00

€510.00

APOCALYPSE TREK

€850.00

€510.00

TALON

€1,195.00

€598.00

TALON

€695.00

€348.00

TALON

€695.00

€348.00

TALON

€695.00

€348.00

TALON

€695.00

€348.00

TALON

€650.00

€325.00

TALON

€795.00

€398.00

TALON

€650.00

€325.00

TALON

€695.00

€348.00

TALON

€695.00

€348.00

TALON

€650.00

€325.00

TALON WINTER

€795.00

€398.00

TALON WINTER

€795.00

€398.00

TALON WINTER

€795.00

€398.00

GIUSEPPE ZANOTTI FEROX

€995.00

€498.00

GIUSEPPE ZANOTTI FEROX

€395.00

€198.00

GIUSEPPE ZANOTTI FEROX

€625.00

€313.00

GIUSEPPE ZANOTTI FEROX

€625.00

€313.00

GIUSEPPE ZANOTTI FEROX

€625.00

€313.00

BLABBER

€625.00

€313.00

GIUSEPPE ZANOTTI FEROX

€595.00

€298.00

GIUSEPPE ZANOTTI FEROX

€795.00

€398.00

BLABBER

€550.00

€275.00

BLABBER

€550.00

€275.00

BLABBER

€550.00

€275.00

BLABBER

€550.00

€275.00

BLABBER

€625.00

€313.00

BLABBER

€625.00

€313.00

BLABBER

€625.00

€313.00

BLABBER

€650.00

€325.00

BLABBER

€650.00

€325.00

BLABBER

€650.00

€325.00

BLABBER

€725.00

€363.00

TALON

€750.00

€488.00

BLABBER

€725.00

€363.00

BLABBER

€750.00

€375.00

BLABBER

€495.00

€248.00

BLABBER

€575.00

€288.00

BLABBER

€595.00

€298.00

BLABBER

€695.00

€348.00

BLABBER

€425.00

€213.00

BLABBER

€425.00

€213.00

BLABBER

€425.00

€213.00

BLABBER

€425.00

€213.00

GAIL

€575.00

€288.00

GAIL

€575.00

€288.00

GAIL

€575.00

€288.00

GAIL

€575.00

€288.00

GAIL

€575.00

€288.00

GAIL

€575.00

€288.00

GAIL

€625.00

€313.00

GAIL

€575.00

€288.00

GAIL

€625.00

€313.00

GAIL

€575.00

€288.00

GAIL

€575.00

€288.00

GAIL

€625.00

€313.00

GAIL

€575.00

€288.00

GAIL

€650.00

€325.00

GAIL

€575.00

€288.00

GAIL

€575.00

€288.00

GAIL

€575.00

€288.00

GAIL

€575.00

€288.00

GAIL

€795.00

€398.00

GAIL

€650.00

€325.00

GAIL

€695.00

€348.00

GAIL

€695.00

€348.00

GAIL

€575.00

€288.00

GAIL

€575.00

€288.00

GAIL

€525.00

€263.00

GAIL

€525.00

€263.00

GAIL

€525.00

€263.00

GAIL

€525.00

€263.00

GAIL CUT

€525.00

€263.00

TALON

€695.00

€348.00

TALON

€695.00

€348.00

TALON

€850.00

€425.00

TALON

€750.00

€375.00

TALON

€750.00

€375.00

BLABBER

€525.00

€263.00

BLABBER

€795.00

€398.00

BLABBER

€595.00

€298.00

KRISS

€625.00

€313.00

KRISS

€695.00

€348.00

COBY

€750.00

€375.00

KRISS

€695.00

€348.00

KRISS

€625.00

€313.00

KRISS WINTER

€650.00

€325.00

KRISS WEDGE

€750.00

€375.00

KRISS WEDGE

€750.00

€375.00

JODY JR.

€625.00

€313.00

TALON JR.

€575.00

€288.00

TALON JR.

€575.00

€288.00

TALON JR.

€575.00

€288.00

TALON JR.

€575.00

€288.00

TALON JR.

€575.00

€288.00

KRISS 1/2 JR.

€630.00

€315.00

KRISS 1/2 JR.

€655.00

€328.00

KRISS 1/2 JR.

€655.00

€328.00

TALON JR.

€600.00

€300.00

TALON JR.

€600.00

€300.00

TALON JR.

€600.00

€300.00

TALON JR.

€600.00

€300.00

TALON JR.

€600.00

€300.00

TALON JR.

€495.00

€248.00

TALON JR.

€495.00

€248.00

TALON JR.

€495.00

€248.00

TALON JR.

€495.00

€248.00

TALON JR.

€495.00

€248.00

KRISS 1/2 JR.

€560.00

€280.00

KRISS 1/2 JR.

€560.00

€280.00

KRISS 1/2 JR.

€550.00

€275.00

TALON JR.

€520.00

€260.00

TALON JR.

€520.00

€260.00

TALON JR.

€520.00

€260.00

TALON JR.

€520.00

€260.00

TALON JR.

€440.00

€220.00

TALON JR.

€520.00

€260.00

JODY JR.

€480.00

€240.00

TALON JR.

€440.00

€220.00

TALON JR.

€440.00

€220.00

TALON JR.

€440.00

€220.00

TALON JR.

€440.00

€220.00

KRISS 1/2 JR.

€485.00

€243.00

KRISS 1/2 JR.

€495.00

€248.00

TALON JR.

€460.00

€230.00

KRISS 1/2 JR.

€495.00

€248.00

TALON JR.

€460.00

€230.00

TALON JR.

€460.00

€230.00

TALON JR.

€460.00

€230.00

TALON JR.

€460.00

€230.00

SHARYL

€795.00

€398.00

SHARYL

€795.00

€398.00

MYRTLE

€995.00

€498.00

MYRTLE

€995.00

€498.00

GZ JUMBO

€995.00

€498.00

BEBY

€795.00

€398.00

AMELIA WINTER

€2,195.00

€1,098.00

AMELIA WINTER

€1,980.00

€990.00

AMELIA WINTER

€1,980.00

€990.00

AMELIA

€2,195.00

€1,098.00

AMELIA

€1,890.00

€945.00

AMELIA

€1,890.00

€945.00

TASHA

€1,490.00

€745.00

MISS JUPITER

€1,995.00

€1,197.00

HARMONY COLORFUL

€895.00

€448.00

NERISSA

€1,095.00

€548.00

CATENA

€995.00

€498.00

CATENA

€995.00

€498.00

CATENA

€995.00

€498.00

NAUSICAA

€995.00

€498.00

ERHOS

€650.00

€325.00

NERISSA 40

€650.00

€325.00

NYCO

€750.00

€375.00

NYCO

€750.00

€375.00

NAUSICAA MULE

€750.00

€375.00

NAUSICAA MULE

€750.00

€375.00

MUSA

€750.00

€375.00

MUSA

€750.00

€375.00

KALAMITY

€795.00

€398.00

VANILLA SOFT PUNK

€695.00

€348.00

VANILLA SOFT PUNK

€695.00

€348.00

NYCO

€795.00

€398.00

NYCO

€795.00

€398.00

TYTANIA

€750.00

€375.00

TYTANIA

€750.00

€375.00

SINUOSA

€795.00

€398.00

SINUOSA

€795.00

€398.00

SPARTA

€895.00

€448.00

CROISETTE CRYSTAL 50

€650.00

€325.00

CROISETTE CRYSTAL 50

€650.00

€325.00

MARZIA 40

€650.00

€325.00

KAY
Kay

€850.00

€425.00

KAY
Kay

€795.00

€398.00

KAY
Kay

€795.00

€398.00

MICHELA

€575.00

€288.00

MICHELA

€575.00

€288.00

SPHERA

€550.00

€275.00

CROISETTE CRYSTAL

€595.00

€298.00

COLORFUL

€525.00

€263.00

COLORFUL

€525.00

€263.00

MARZIA RING

€595.00

€298.00

KALAMITY

€550.00

€275.00

MISAKI

€595.00

€298.00

MISAKI

€595.00

€298.00

FARIFUˋ

€650.00

€325.00

SAGITTA

€575.00

€288.00

FARIFUˋ

€650.00

€325.00

SAGITTA

€575.00

€288.00

ADELIA VINYL

€560.00

€280.00

ASTERIA

€595.00

€298.00

ASTERIA

€595.00

€298.00

ASTERIA

€595.00

€298.00

TURCHESITE

€695.00

€348.00

NERISSA RING

€595.00

€298.00

TURCHESITE

€695.00

€348.00

TURCHESITE

€695.00

€348.00

NERISSA RING

€595.00

€298.00

CATENA

€625.00

€313.00

CATENA

€625.00

€313.00

CATENA

€625.00

€313.00

CATENA

€625.00

€313.00

SPHERA

€495.00

€248.00

SPHERA

€495.00

€248.00

CALIPSO

€695.00

€348.00

JOLANDA

€550.00

€275.00

CALIPSO

€695.00

€348.00

ERIS

€625.00

€313.00

JOLANDA

€550.00

€275.00

AGATA

€995.00

€498.00

AGATA

€995.00

€498.00

HYDRA CHAIN

€375.00

€188.00

UMA
Uma

€595.00

€298.00

UMA
Uma

€595.00

€298.00

ERHOS

€525.00

€263.00

HYDRA CHAIN

€375.00

€188.00

JOLANDA CRYSTAL

€625.00

€313.00

JOLANDA CHAIN

€695.00

€348.00

HYDRA

€295.00

€148.00

FOREVER BLOOM

€650.00

€325.00

HYDRA

€295.00

€148.00

LADY ECLIPSIS

€550.00

€275.00

OTIUM

€395.00

€198.00

CIRCE

€995.00

€498.00

CIRCE

€995.00

€498.00

OTIUM

€595.00

€298.00

NIDIR

€650.00

€325.00

NIDIR

€650.00

€325.00

OTIUM

€395.00

€198.00

NIDIR

€650.00

€325.00

FOREVER BLOOM

€1,095.00

€548.00

DETROIT

€950.00

€475.00

APOCALYPSE

€995.00

€498.00

APOCALYPSE

€895.00

€448.00

APOCALYPSE METAL

€1,150.00

€575.00

NORTH

€995.00

€498.00

NORTH

€1,050.00

€525.00

BLABBER CRAFT

€850.00

€425.00

BLABBER CRAFT

€825.00

€413.00

BLABBER

€550.00

€275.00

BLABBER

€765.00

€383.00

BLABBER

€765.00

€383.00

TALON

€850.00

€425.00

TALON

€850.00

€425.00

TALON

€850.00

€425.00

FOREVER BLOOM

€850.00

€425.00

TALON

€750.00

€375.00

TALON

€750.00

€375.00